Envitop Oy on erikoistunut ympäristötutkimukseen ja tuotekehitykseen, joka keskittyy erityisesti yhdyskuntien ja teollisuuden jätemateriaalien ja sivuvirtojen hyötykäyttöön.

Toiminnassa otetaan etenkin huomioon yritysten ja yhteisöjen teknistaloudelliset tarpeet.

Toimintaan sisältyy keskeisesti geotekninen ja kemiallinen mitoitustoiminta ja rakennuskohteiden laadunvalvonta.