Laitetaan ympäristöasiat kuntoon

OTA YHTEYTTÄ

Envitop Oy on erikoistunut ympäristötutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Erityisalana yhdyskuntien ja teollisuuden jätemateriaalien ja sivuvirtojen hyötykäyttö.

Toimintaan sisältyy keskeisesti geotekninen ja kemiallinen mitoitustoiminta ja maanrakennuskohteiden laadunvalvonta.

Envitop Oy

Tutkimus- ja kehitystoimintaa vuodesta 1995

Erityisalueena jätemateriaalien jalostus, pilaantuneiden maiden stabilointimitoitukset, geotekniset rakennesovellutukset, reaktiivisten materiaalien kehitys sekä yhdyskuntien, että teollisuuden vedenkäsittely

Asiakkaina puunjalostus-, metalli- ja kaivosteollisuus, jätehuoltolaitokset, urakoitsijat ja kunnat

Omia tuotteita reaktiiviset materiaalit vedenkäsittelyyn, jätevesien typen talteenottolaitokset ja lietteiden kuivaustekniikat

Palvelut

• Sivutuotteiden ja jätteiden tutkimukset ja modifiointi hyötykäyttöön

• Materiaalitutkimukset

• Geotekniset mitoitus- ja laadunvalvontapalvelut

• Pilaantuneiden maiden stabilointimitoitukset

• Vaarallisten jätteiden stabilointimitoitukset

• Ravinteiden kierrätykseen liittyvät tutkimukset

• Teollisuusjätteiden käsittelymenetelmät

• Reaktiivisten materiaalien käytön mitoitus ja myynti

Henkilöstö